Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Claudia Verhey – Ondernemerscoach

Wat gaaf dat we samen aan de slag gaan! In de hieronder opgestelde algemene voorwaarden leg ik je uit wat mijn spelregels zijn voor onze samenwerking. Ik ben op zijn zachtst gezegd geen fan van onduidelijke en afstandelijke teksten. Daarom heb ik voor mijn algemene voorwaarden gebruik gemaakt van de ik-vorm. Waar Ik, Mij of Mijn staat, bedoel ik dus mijn bedrijf Claudia Verhey – Ondernemerscoach en de definities moeten dan ook zo uitgelegd worden. Alle opdrachten worden aangenomen en uitgevoerd door mijn bedrijf Claudia Verhey – Ondernemerscoach.

Wat gaan we precies doen? 

Dat verschilt natuurlijk per training of opdracht. Op de website www.claudiaverhey.nl staat de inhoud van mijn programma’s beschreven, zodat je precies weet wat je krijgt, maar ook wat ik van jou verwacht als we gaan samenwerken.

Als ik op maat voor jou aan de slag ga krijg je van mij een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden en resultaten die inclusief zijn aan de opdracht die ik voor jou uitvoer.

Een op maat voor jou samengestelde prijsofferte verplicht mij -Claudia Verhey -Ondernemerscoach – niet tot het uitvoeren van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de afgesproken opdrachtsom.

Wat heb ik van jou nodig? 

Jij hebt hulp nodig bij het succesvol maken van je bedrijf. Daarom ga ik er van uit dat jij, naar beste eer en geweten, alle belangrijke en relevante informatie voor het maken van een offerte/aanbod en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan mij -Claudia Verhey Ondernemerscoach- hebt verstrekt.

Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoud ik – Claudia Verhey Ondernemerscoach – me het recht voor de, met de jou -de opdrachtgever- overeengekomen, opdrachtsom voor de door mij -Claudia Verhey Ondernemerscoach – te leveren diensten naar aanleiding daarvan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.

Alle informatie die ik nodig heb om onze afspraken voor te bereiden, moet op een door ons afgesproken manier op tijd aan mij beschikbaar gesteld worden.

Jij staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van alle informatie die ik van jou heb gekregen.

Voor elke schade, ook voor vorderingen van derden, die het gevolg is van door jou verstrekte onjuiste of onvolledige informatie, of juist niet verstrekte informatie, in welke vorm dan ook word ik door jou gevrijwaard.

Ik zet mij er voor in om de door mij te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen zo goed mogelijk uit te voeren.

Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat ik -Claudia Verhey Ondernemerscoach- niet garant sta voor het succes en welslagen van mijn dienstverlening, en ook niet voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door jou -de opdrachtgever en/of cliënt- gestelde doel.

Wat zijn de regels?

Mijn voorwaarden zijn van toepassing op mijn aanbiedingen, offertes, iedere opdracht aan mij en ook op een vervolgopdracht of een aanvullende opdracht. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn alleen geldig wanneer wij deze uitdrukkelijk en schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen. Wanneer er tegenstrijdigheid bestaat tussen iets wat in deze voorwaarden is opgenomen en wat ik in mijn opdrachtbevestiging heb gezet, geldt datgene wat in mijn aanbieding, offerte of opdrachtbevestiging staat beschreven voor wat betreft de tegenstrijdigheid. Ik wijs de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van jou uitdrukkelijk van de hand.

Wat kost het?

Je vindt de prijzen van mijn programma’s op de website van Claudia Verhey – Ondernemerscoach. De prijzen zijn altijd exclusief 21% BTW, tenzij expliciet vermeld.

Voor op maat-trajecten geldt uiteraard een op maat prijs.

Ik maak een offerte voor je en deze is geldig volgens de termijn die in de offerte is weergegeven.

Een fout maken overkomt de beste. Wanneer het duidelijk is dat ik in een aanbieding of offerte een vergissing of verschrijving heb gemaakt, kan je me daar uiteraard niet aan houden.

Blijven de prijzen voor eeuwig hetzelfde?

Het leuke aan ondernemer zijn, is dat je zelf mag bepalen wat je dienst kost en wanneer je deze prijs wijzigt. Ik geef verschillende workshops en trainingen en deze geef ik soms eenmalig, soms een paar keer per jaar. Ook voor andere diensten schrijf ik soms speciale acties uit.

De prijzen die ik communiceer over een bepaalde actie of periode zijn dus ook alleen geldig in de genoemde periode of voor het betreffende product.

Na afloop van die periode kan je dus geen rechten meer ontlenen aan die gecommuniceerde prijs.

Hoe zit het met betalen?

Je betaalt bij mij voordat we gaan starten. Voor de workshops kan je betalen als je je aanmeldt (met een iDeal betaling), voor de 1-op-1 trajecten ontvang je van mij na aanmelding een factuur. De kosten voor een 1-op-1 traject  mag je naar keuze in 1 keer voldoen, of betalen verdeeld over  termijnbetalingen. Betaal je in termijnen, dan betaal je per termijn gemiddeld €25,- extra (administratiekosten).

De factuur kan je met een bankoverschrijving overmaken of met de in de factuur vermeldde iDeal betaallink.

De betalingstermijn voor mijn facturen is 14 dagen. Persoonlijk afgestemde abonnementen en workshops betaal je op voorhand; direct bij aankoop of bij inschrijving. In overleg kun je grotere bedragen in termijnen betalen.

Hoe kan ik me aanmelden?

Op de website vind je mijn aanbod onder het kopje Met Mij Werken. Je kunt je aanmelden door het formulier op die pagina in te vullen, dan word je naar een betaalpagina gestuurd. Als je je aanmeldt voor een 1-op-1 training, ontvang je van mij eerst nog een kort vragenlijstje zodat ik kan checken of we een match zijn samen. Dat vind ik belangrijk voor we aan een samenwerking beginnen.

Wanneer je je aanmelding bevestigd, accepteer je meteen deze algemene voorwaarden. Je ontvangt bij je factuur een exemplaar van deze voorwaarden.

Heb ik ook recht op een bedenktijd? 

Als je mijn diensten afneemt als consument, dan heb je volgens de wet een bedenktijd van 14 dagen.

Op bepaalde overeenkomsten heb je echter geen recht op ontbinding van de overeenkomst binnen 14 dagen, zoals staat vermeld in artikel 230p van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Dit betreft producten of diensten die ik volgens jouw specificaties heb gemaakt, die niet (deels of geheel) vooraf gemaakt zijn, of diensten die alleen voor jou specifiek bestemd zijn.

Ben je ondernemer en maak je gebruik van mijn diensten, dan geldt deze bedenktijd helaas niet.

Hoe lang mag ik gebruik maken van jouw dienstverlening?

De duur van onze samenwerking hangt af van de soort dienstverlening of het programma wat je hebt afgenomen en wordt zoveel mogelijk van tevoren beschreven en overeengekomen in de opdrachtbevestiging.

In de opdrachtbevestiging wordt als dat mogelijk is een inschatting van de duur van onze samenwerking en van het aantal  sessies waar je recht op hebt gegeven.

Wanneer de duur van onze samenwerking er op zit, kun je geen aanspraak meer maken  op niet of nog niet opgenomen onderdelen van het programma,  zoals coachingssessies of het gebruik/toegang tot lesmateriaal in welke vorm dan ook.

Kan ik mijn inschrijving voor een workshop of een programma annuleren?

Wanneer je voorafgaand aan het traject je inschrijvingsformulier en de algemene voorwaarden hebt ondertekend, is er sprake van een bindende overeenkomst en een betalingsverplichting voor de gehele opdrachtsom.

In het geval dat je toch de samenwerking en daarmee je deelname aan een programma voortijdig wilt beëindigen,  is dat natuurlijk mogelijk.

Dit betekent echter niet dat je restitutie ontvangt wanneer je er zelf voor kiest om het traject niet af te maken. Je ontvangt dus geen geld van mij terug.

Wanneer we in de opdrachtovereenkomst zijn overeengekomen dat je in termijnen betaalt, komen bij voortijdig beëindigen van een programma de  betalingsverplichtingen voor de resterende termijnen niet te vervallen.

Voor tickets voor eenmalige livedagen of events vindt in geen enkel geval restitutie plaats.

 

Coachingsessies kunnen tot uiterlijk 24 uur van tevoren worden geannuleerd of verzet. Annuleer je korter dan 24 uur van tevoren jouw coachingscall, dan vervalt jouw recht op die sessie.

(Strategie)sessies die langer duren dan 60 minuten of sessies die live op locatie plaatsvinden, kunnen uiterlijk 5 werkdagen van tevoren worden verzet. Wil je een (live) strategiesessie korter dan 5 werkdagen van tevoren annuleren, dan vervalt jouw recht op deze sessie.

Is wat ik jou vertel veilig bij jou?

Als je samenwerkt om een business te laten groeien, komen er soms kwetsbare dingen op tafel. Dat is en blijft altijd tussen jou en mij. Ik zal nooit gevoelige informatie over jou herkenbaar of herleidbaar delen met anderen.

Wanneer je heel enthousiast bent -wat ik natuurlijk hoop- ,zal ik je mogelijk wel vragen of ik (delen van) jouw uitspraken of reacties  mag delen op mijn website of social media, omdat ik dat het delen waard vind.

Toch zal ik nooit informatie die jij mij hebt toevertrouwd met anderen delen, zonder aankondiging vooraf en als jij mij daarvoor geen uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

Mag ik zomaar alles doen met de inhoud van de workshops en ander door Claudia Verhey – Ondernemerscoach uitgegeven materiaal?  

Ik heb veel tijd en energie gestopt in de ontwikkeling van het materiaal dat ik gebruik voor Claudia Verhey – Ondernemerscoach. Dat maakt dat ik de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van het materiaal heb en er sprake is van exclusief auteursrecht op alle teksten. Je kunt dus niet zomaar (delen van) mijn materiaal verspreiden of gebruiken in je eigen bedrijf, teksten, of andere (online) uitingen, als ik deze niet specifiek voor jou of je bedrijf heb geschreven. Natuurlijk zijn de teksten die ik voor jou heb geschreven, nu en voor altijd van jou. Wil je deze (in aangepaste vorm) elders publiceren dan waarvoor we hebben afgesproken, dan ga ik er van uit dat je eerst om mijn toestemming vraagt en altijd de auteur (Claudia Verhey – Ondernemerscoach) vermeld.

Ook op mijn offertes, of teksten en ideeën en concepten daaruit, is het auteursrecht van toepassing.

Spreekt mijn materiaal je zo aan dat je delen ervan zou willen gebruiken voor eigen gebruik of verspreiding? Neem dan contact met mij op om te overleggen of ik je daar toestemming voor wil geven.

Aansprakelijkheid

Claudia Verhey Ondernemerscoach en haar medewerkers en/of partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Claudia Verhey Ondernemerscoach geleverde zaken en/of diensten.

Daarnaast is Claudia Verhey Ondernemerscoach nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op Claudia Verhey Ondernemerscoach rust slechts een inspanningsverplichting.

Door omstandigheden kan ik – Claudia Verhey Ondernemerscoach mijn opdracht toch niet uitvoeren. En nu?

Laten we hopen van niet, maar het kan natuurlijk gebeuren dat ik door een situatie van overmacht in de zin van artikel 75 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan leveren wat we hebben afgesproken. In een situatie van overmacht is het mij niet toe te rekenen dat ik onze afspraak niet kan nakomen. Ik ben voor de overige gevallen niet aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van een door mij niet, niet tijdig of niet behoorlijk presteren.

Wat moet ik doen als ik niet tevreden ben?

Ik vind het natuurlijk erg jammer als je niet tevreden bent over mijn diensten. Daarom wil ik je vragen om in dat geval contact met mij op te nemen en mij te laten weten waarover je ontevreden bent. Ik ga er dan mijn uiterste best doen om het voor je op te lossen.

Wanneer ik mijn verplichtingen volgende uit onze overeenkomst niet ben nagekomen en er daardoor schade ontstaan is ontstaan en deze schade is aan mij toe te rekenen, dan is de aansprakelijkheid voor schade altijd beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor het afgenomen product betaalde prijs (exclusief BTW). Als de genoemde schade valt binnen de dekking van mijn bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, dan is mijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de uitkering van mijn verzekering in het betreffende geval. Indirecte schade is altijd uitgesloten. Indien en voor zover er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid, dan geldt de beperking van aansprakelijkheid niet.

We komen er niet uit. Wat nu? 

Uiteraard doe ik mijn uiterste best om te voorkomen dat we een eventueel conflict niet kunnen oplossen, maar wanneer dat het geval is, vind ik dat natuurlijk erg vervelend. Als we echt samen niet tot een oplossing kunnen komen, kunnen we naar de rechter stappen. De rechtbank in Den Haag is dan bevoegd om over ons conflict te oordelen. Het Nederlands recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden en op onze overeenkomst.

Claudia Verhey – Ondernemerscoach

KvK nummer 69049602

BUSINESSCOACH

Businesscoach Delft
Ondernemerscoach
Businesscoach Den Haag
Businesscoach Rotterdam

.

Businesscoach Leiden
Businesscoach Friesland
Businesscoach Zuid-Holland

© 2019 - 2024 Claudia | Huisstijl design: Professionals in Design | Website ontwerp & bouw: Laura Loos | Fotografie: GD&P, Studio Veerle, Annick Roza Photography